jjb adres

Vrijwillige ouderbijdrage

Nu de overheid de schoolboeken betaalt, hoeven we niet meer het verplichte schoolgeld bij de ouders in rekening te brengen.
Toch zijn er nog kosten die niet door de overheid vergoed worden, zoals kosten voor excursies, bijzondere dagen, provinciale sportactiviteiten, darttoernooien, afscheidsfeestjes etc.
Kortom zaken die het schoolleven leuk en bijzonder maken!

Ook zijn er vaak extra materiaalkosten verbonden aan (grote) werkstukken die de leerling mee naar huis krijgt.
Daarnaast koopt de school voor iedereen beschermende werkkleding die gedragen wordt bij de praktijklessen.
Ook atlassen, woordenboeken, rekenmachines en USB-sticks worden via de school voor de leerlingen aangeschaft.

Voor al deze zaken vragen we de ouders een vrijwillige bijdrage van € 70,- per jaar per leerling.
Dit is exclusief schoolreizen en schoolkampen.

U ontvangt in oktober van het lopende schooljaar een nota van de school !

Reknr. school: NL65RABO0162338473 tnv St. v. Chr. Praktijkonderwijs NOF