jjb adres
 
 

De opbouw van de school

De JJ Boumanschool is opgebouwd in drie fasen.

tweede fase:

De nadruk in deze fase ligt op de Arbeidsvoorbereiding en de Redzaamheid.
Praktische vaardigheden worden verdiept, bij de theoretische vaardigheden komt de nadruk meer op redzaamheid te liggen. In deze fase nemen de interne stages, arbeidssimulaties, op school een belangrijke plaats in.

De tweede fase bestaat uit leerjaar drie en vier. Er zijn vier tweede fase groepen. De leerlingen zijn verdeeld over één meisjesgroep en drie jongensgroepen. De leerlingen in deze groepen zijn over het algemeen 14 en 15 jaar.

De vakken die in deze fase worden gegeven zijn:

 • Theorie: een verzameling theoretische vaardigheden, wat meer dan in de eerste fase toegespitst is op sociale redzaamheid en toegepaste theorie
 • Koken: vaardigheden op het gebied van koken en bakken
 • Verzorging: kinder-, uiterlijke-, en huishoudelijke verzorging
 • Bouwtechniek: technieken en toepassingen die met hout en bouwkunde te maken hebben
 • Metaaltechniek: technieken en toepassingen op het gebied van metaalbewerking en motorvoertuigentechniek
 • Groen; van tuin/kaswerkzaamheden tot bloemschikken.
 • Winkel en detail: technieken en vaardigheden gerelateerd aan winkel en detailhandel. 
 • Afwerkingstechniek: schilderen en afwerkingtechnieken
 • Werkplekken: toegepaste praktische vaardigheden gerelateerd aan werk
 • Gymnastiek: lichamelijke opvoeding, sport en spel
 • ICT: diverse computervaardigheden en leren omgaan met de PC, internet en social media.
 • De verdeling in meisjes en jongensgroepen maakt het mogelijk om beter te differentiëren in vakaanbod.