jjb adres

Personeel

Er werken 34 mensen op de JJ Boumanschool, een groot gedeelte van hen werkt part time. Van hen zijn er 25 die daadwerkelijk lesgeven. Zij geven theorie- en praktijklessen en daarnaast worden er diverse cursussen gegeven.

Op school werken er verder een conciërge, een administrateur, een logopedist, een vrijwilliger, een psycholoog, een maatschappelijk werker, twee psychologische assistenten, een directeur en een adjunct-directeur die ook zorgcoördinator is.

Tevens is de schoolarts regelmatig op school aanwezig.

Al deze mensen werken met veel inzet en bevlogenheid aan de toekomst van de leerlingen waarmee zij dagelijks omgaan.

 

Groepsfoto personeel 800x591

 

Onderwijzend personeel

Aukje15 Nynke15 686 Titia Kingma 433x600
  A.v.d.Berg
  Theorie
  N.Zijlstra
  Theorie / ICT
  F Riemersma
  Theorie  /ICT / stage
  T. Kingma
  Theorie
     

 

 

 Pieter van der Bij Sonja15 boe Linda15
  Pieter vd Bij
  Theorie
  S.Miedema
  Winkel en detail
  W.de Boer
  Theorie
  L.Besterveld
  Theorie
     

 

 

Froukje15 Jannie15
 
Bauke Wiersma
 Eelko15
  F.Jagersma
  Verzorging
 J.Riemersma
 assistent keuken
 B Wiersma
 Metaaltechnieken
 E.Herder
 Gymnastiek
     

 

 

Gerben15 Lammert15 Jappie15 Hedzer15
  G.v.d.Kooi
  Bouwtechnieken
  L.van Duinen
  Afwerkingstechnieken
  J Hoekstra
  Algemene Technieken
  H.de Vries
  Algemene technieken
     

 

 

Jurjen15 Hilde15 Jellie15 Japp15
  J. Kraamer
  Techniek+/Gymnastiek
  H.Bouman
  Koken
  J. Geerligs
  Koken
  J. Nicolai
  Werkplekken
     

 

 

 T Tiny vd Ploeg 433x600 Andries15  Marten15
 T.Wouda
 Groen

 
T.vd Ploeg
Orthopedagoog
  

  A.Schaafsma
  Theorie / stagebegeleider
  M.de Vries
 heftruckcursus / stagebegeleider
 Rinze15      
 R Procee
 Theorie